Wie zijn wij ?

Het Noodfonds wordt gevormd door een drietal kerken:

  • Protestantse Gemeente Maassluis  ( Immanuëlkerk, De Koningshof en de Groote Kerk )
  • Nederlands Gereformeerde Kerk ( De Ark )
  • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ( Het Kompas )

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Pieta Swieb  –  voorzitter   –   namens de Protestantse Gemeente Maassluis
  • Rogier Hart  –  penningmeester   –   namens de Nederlands Gereformeerde Kerk
  • Jan van Gelderen  –  lid  en notulist-  namens de Protestantse Gemeente Maassluis
  • Vacant – secretaris

De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt heeft er voor gekozen om geen zitting te nemen in het bestuur, maar om één van de andere bestuursleden te mandateren voor besluitvorming.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

De statuten zijn op aanvraag bij het bestuur te verkrijgen:   bestuur@noodfondsmaassluis.nl