Privacyverklaring en ANBI

Het Noodfonds voldoet op de volgende wijze aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  • Gegevens van hulpvragers worden uitsluitend op papier vastgelegd en bewaard in een gesloten archief;
  • Van elke hulpvrager wordt toestemming gevraagd om zijn/haar gegevens te gebruiken voor het kunnen beoordelen van de hulpvraag;
  • De bewaartermijn voor deze gegevens bedraagt 5 jaar na afsluiting van het dossier
  • De dossiers zijn uitsluitend in te zien door bestuursleden van het Noodfonds;
  • Zij hanteren strikte geheimhouding naar alle personen en instanties buiten het Noodfonds, tenzij de hulpvrager daar uitdrukkelijk toestemming voor verleend heeft;
  • De rapportage naar de deelnemende kerken  is niet te herleiden naar personen

Het Noodfonds heeft sinds 01 januari 2020 een ANBI-verklaring. Het RSIN is: 859196768

Het financiële jaarverslag over 2022 vindt u hieronder: