Wat is het Noodfonds ?

Het Noodfonds Maassluis is een samenwerkingsverband van drie Maassluise kerkgenootschappen, die het als hun roeping zien om de medemens in nood, de helpende hand te bieden. Het Noodfonds  is sinds september 2018 een stichting  met volledige rechtsbevoegdheid. Gezien haar doelstelling  heeft de stichting de ANBI-status;  zodat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

  • De financiële middelen komen bijna helemaal vanuit deze kerken;
  • De werkzaamheden van het Noodfonds worden verricht door een team van kundige vrijwilligers;
  • Het Noodfonds biedt hulp in noodsituaties, maar biedt geen structurele hulp;
  • In bepaalde gevallen bestaat de hulp niet (alleen)  uit financiële ondersteuning: het Noodfonds kan ook een bemiddelende rol spelen tussen de aanvrager en verschillende instanties.

Het doel is het bieden van noodhulp aan inwoners van Maassluis die een acute financiële nood hebben  waarvoor geen andere voorziening beschikbaar is.

Diaconale medewerkers die informatie, raad of advies nodig hebben, kunnen ook bij ons terecht.

Wilt u meewerken met het Noodfonds, stuur dan een email naar bestuur@noodfondsmaassluis.nl