Home

Op 26 sept 2018 zijn we officieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Op de volgende pagina’s kunt u zien wat we doen en hoe we werken.

Aanvragen voor hulp via mail worden in behandeling genomen.  Verder werken we nog aan onze bekendheid en aan contacten met andere hulporganisaties.

Via  bestuur@noodfondsmaassluis.nl  kunt u contact opnemen met het bestuur.

Voor hulp: zie de pagina Contact