Wie zijn wij ?

Het Noodfonds wordt gevormd door de volgende kerken:

  • Protestantse Gemeente Maassluis  ( Immanuëlkerk, De Koningshof en de Groote Kerk )
  • Nederlands Gereformeerde Kerk ( De Ark )
  • Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk ( Het Kompas )

Deze kerken hebben met elkaar het volgende bestuur van de Stichting Noodfonds Maassluis gevormd:

  • Pieta Swieb  –  voorzitter   –   namens de Protestantse Gemeente Maassluis
  • Rogier ’t Hart  –  penningmeester   –   namens de Nederlands Gereformeerde Kerk
  • Jan van Gelderen  –  lid  –  namens de Protestantse Gemeente Maassluis
  • Vacant – secretaris

De Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk heeft er voor gekozen om geen zitting te nemen in het bestuur, maar om één van de andere bestuursleden te mandateren voor besluitvormingen.

De bestuursleden en medewerkers ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

De statuten zijn op aanvraag bij het bestuur te verkrijgen:   bestuur@noodfondsmaassluis.nl