Wie en waarmee helpen wij?

Wie helpen wij ?

Het Noodfonds Maassluis is er voor mensen die niet zijn aangesloten bij één van de Maassluise geloofsgemeenschappen en die in acute financiële nood zijn geraakt en daardoor niet meer beschikken over geld voor hun primaire levensbehoeften. Mensen die een beroep doen op het Noodfonds moeten woonachtig zijn binnen de gemeentegrenzen van  Maassluis. Hulpvragers die buiten Maasluis wonen, worden door ons niet geholpen, maar zijn aangewezen op hulp in hun eigen woonplaats.

Waarmee helpen wij ?

  • Met vouchers / waardebonnen van een van de Maassluise supermakten om dagelijkse boodschappen te kunnen doen als u echt geen andere mogelijkheid meer heeft.
  • Met een renteloze lening voor belangrijke kosten waarvoor geen andere (voorliggende) voorziening bestaat.
  • Adviezen en doorverwijzingen

Voor het op orde brengen van de administratie en financiën verwijzen wij door naar onze zusterorganisatie Stichting  BOOM.