Privacy Verklaring en ANBI

Het Noodfonds voldoet op de volgende wijze aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  • gegevens van hulpvragers worden uitsluitend op papier vastgelegd en bewaard in een gesloten archief
  • van elke hulpvrager wordt toestemming gevraagd om zijn/haar gegevens te gebruiken voor het kunnen beoordelen van de hulpvraag
  • de bewaartermijn voor deze gegevens bedraagt 5 jaar na afsluiting van het dossier
  • de dossiers zijn uitsluitend in te zien door de  medewerkers en de bestuursleden van het Noodfonds
  • zij hanteren strikte geheimhouding naar alle personen en instanties buiten het Noodfonds, tenzij de hulpvrager daar uitdrukkelijk toestemming voor verleend heeft.
  • de rapportage naar de deelnemende kerken geschied op geaggregeerd niveau en is niet te herleiden naar personen

Het Noodfonds heeft sinds 01 januari 2020 een ANBI-verklaring. Het RSIN is: 859196768

Het financiële jaarverslag over 2021 vindt u hier Financieel jaarverslag 2021