Hoe werken wij ?

Hoe komen cliënten bij ons terecht?

Veel cliënten worden door instanties of relaties/kennissen/vrienden/familie doorverwezen naar het Noodfonds. U kunt ook op eigen initiatief het spreekuur bezoeken. Daarvoor moet u wel een afspraak maken; maar u bent welkom voor een gesprek.

Bewijsstukken meebrengen.

Voor een snelle en goede besluitvorming willen wij u vragen uw ‘papieren’ mee te nemen. Welke papieren u mee moet brengen, kunt u zien op de pagina ” Contact”  Als u te weinig informatie meeneemt naar het spreekuur kan het Noodfonds u meestal niet helpen.

Hoe verloopt een gesprek op het spreekuur?

Tijdens uw afspraak staan twee medewerkers u te woord. Dit kunnen wekelijks andere mensen zijn. Zij nemen uw identiteitsgegevens op en registreren uw verhaal en hulpvraag. Als bepaalde informatie ontbreekt, wordt u verzocht deze aan te leveren. Ook kan er tijdens of na het spreekuur, met uw toestemming, worden overlegd met andere instanties.
Als de medewerkers genoeg informatie hebben, zullen zij, afhankelijk van de aard van de hulpvraag, u direct of na intern overleg, het besluit meedelen. Een afwijzing zal gemotiveerd worden gegeven.
Wij maken een verslag van dat gesprek. Wij praten alleen met anderen over de inhoud van het gesprek als daar reden voor is en u daar toestemming voor geeft.

Wat krijgt u?

Als leefgeld geven wij geen contant geld, maar vouchers (waardebonnen) waarmee u uw dagelijkse boodschappen kunt betalen bij een van de Maassluise supermarkten.
Bij alle andere kosten geven wij ook geen contant geld, maar maken wij het bedrag zelf over naar de betreffende instantie.

Doorverwijzing

Als u beter geholpen kunt worden door een andere instantie dan zullen onze medewerkers u door verwijzen naar die andere instantie. In zo’n geval  proberen onze medewerkers eerst contact te leggen met die andere instantie. Hiermee willen wij voorkomen dat u bij een verkeerd loket terecht komt.

Voor het op orde brengen van de administratie en financiën verwijzen wij door naar onze zusterorganisatie  Stichting BOOM.

Privacy

Alle medewerkers van het Noodfonds zullen de door u verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Zonder uw toestemming zal geen informatie aan derden worden verstrekt of gevraagd.
De medewerkers zijn deskundig, beschikken over een VOG en handelen conform de wet AVG.